„Samsun“ vandens ir kanalizacijos administracija perka 67 valstybės tarnautojus

samsuno vandens ir kanalizacijos administracija padarys valstybės tarnautojus
samsuno vandens ir kanalizacijos administracija padarys valstybės tarnautojus

SAMSUNO VANDENS IR kanalizacijos administravimas PIRMĄJĄ BENDRĄJĄ DIREKTORATŪROS PRIĖMIMĄ


Dirbti pagal Samsuno vandens ir kanalizacijos administracijos Generalinio direktorato Valstybės tarnautojų įstatymą Nr. 657; Remiantis Pirmojo darbo vietinėms administracijoms egzaminų ir skyrimo taisyklių nuostatomis, valstybės tarnautojai bus įdarbinami atvirų paskyrimų būdu į nurodytas laisvas darbo vietas, jei pareigybės, klasė, laipsnis, skaičius, kvalifikacija, KPSS tipas, KPSS bazinis balas ir kitos sąlygos yra žemiau.

S

N

Būrio pavadinimas klasė Būrio laipsnis gabalas kvalifikacija lytis KPSS
tipas
KPSS bazė
Reitingai
1 inžinierius TH 8 1 Baigti fakultetų, teikiančių bakalauro išsilavinimą, Kompiuterių inžinerijos bakalauro programą Vyras / Moteris P3 70
2 inžinierius TH 8 2 Baigti fakultetų, teikiančių bakalauro išsilavinimą, Aplinkos inžinerijos bakalauro programą Vyras / Moteris P3 70
3 inžinierius TH 8 3 Baigti fakultetų, teikiančių bakalauro išsilavinimą, Elektros inžinerijos bakalauro programą Vyras / Moteris P3 70
4 inžinierius TH 8 1 Baigti fakultetų, teikiančių išsilavinimą bakalauro lygiu, Kontrolės ir automatikos inžinerijos bakalauro programas Vyras / Moteris P3 70
5 inžinierius TH 8 3 Baigė fakultetų, teikiančių bakalauro išsilavinimą, inžinerijos programą Vyras / Moteris P3 70
6 inžinierius TH 8 5 Baigti fakultetų Civilinės inžinerijos bakalauro programą, teikiančią išsilavinimą bakalauro lygiu Vyras / Moteris P3 70
7 inžinierius TH 8 5 Baigti fakultetų, teikiančių išsilavinimą bakalauro laipsnyje, Mechanikos inžinerijos bakalauro programą Vyras / Moteris P3 70
8 architektas TH 8 1 Baigę Architektūros fakulteto bakalauro programas Vyras / Moteris P3 70
9 chemikas TH 8 2 Baigę fakultetų chemijos bakalauro programas Vyras / Moteris P3 70
10 technikas TH 8 6 Baigti profesinių mokyklų mechaninę programą Vyras / Moteris P93 70
11 technikas TH 9 1 Baigti profesinių mokyklų kompiuterinio programavimo programą Vyras / Moteris P93 70
12 technikas TH 9 1 Baigė profesinių mokyklų Aplinkosaugos arba aplinkos sveikatos asocijuotų studijų programą Vyras / Moteris P93 70
13 technikas TH 9 10 Baigti profesinių mokyklų statybos technikumą arba asocijuotą programą Vyras / Moteris P93 70
14 technikas TH 9 8 Baigti profesinių mokyklų žemėlapių techniko arba žemėlapių ir kadastrinių studijų programą Vyras / Moteris P93 70
15 technikas TH 9 3 Baigė profesinių mokyklų elektros energijos programą Vyras / Moteris P93 70
16 technikas TH 9 2 Baigti profesinių mokyklų elektroninių, elektrinių-elektroninių technikų ar elektroninių technologijų asocijuotų studijų programą Vyras / Moteris P93 70
17 kolektorius ŽVP 9 - 10-11 11 Baigęs vieną iš ekonomikos, apskaitos, verslo administravimo, viešojo administravimo, politinių mokslų ir viešojo administravimo, finansų, apskaitos informacinių sistemų bakalauro programų Vyras / Moteris P3 70
18 advokatas AH 7 2 Baigė universitetų Teisės fakultetus Vyras / Moteris P3 70

BENDROSIOS IR SPECIALIOSIOS TAIKYMO SĄLYGOS

Šios bendrosios ir specialiosios sąlygos, kurių reikia laikytis teikiant paraiškas dėl aukščiau paminėtų laisvų valstybės tarnautojo pareigų.

1) BENDROSIOS TAIKYMO SĄLYGOS

Kandidatai, kurie kreipsis į valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti šias bendrąsias sąlygas, nurodytas Valstybės tarnautojų įstatymo Nr. 657 48 straipsnio A punkte;

a) būti Turkijos piliečiu,

b) neturi būti atimtos visuomenės teisės,

c) net jei Turkijos baudžiamojo kodekso 53 straipsnyje nurodyti laikotarpiai yra praėję; Nusikaltimai valstybės saugumui, nusikaltimai konstitucinei santvarkai ir šios tvarkos veikimui, pasisavinimas, turto prievartavimas, kyšininkavimas, vagystės, sukčiavimas, sukčiavimas, sukčiavimas, netinkamas elgesys, apgaulingas, net jei už tyčinį nusikaltimą nuteisti laisvės atėmimu ar atleidimu metams ar daugiau. Nebūti nuteistas už bankrotą, netinkamą siūlymą, netinkamą vykdymą, nusikalstamo turto plovimą ar kontrabandą,

d) atsižvelgiant į kandidatų vyrų karinę būklę; neturi nieko bendra su karine tarnyba arba nėra sulaukęs karo tarnybos amžiaus, arba, jei jam (jai) sukako karinė tarnyba, jis atliko aktyviąją karo tarnybą arba buvo atidėtas ar perkeltas į atsargos klasę,

e) neturėdamas psichinės ligos ar fizinės negalios, dėl kurios jis gali trukdyti nuolat vykdyti savo pareigas,

f) atitikti kitus reikalavimus, keliamus paskelbtoms pareigoms,

g) Peticija, į kurį personalą buvo kreiptasi (Kiekvienas kandidatas kreipsis tik į vieną personalą, komandiruotą atsižvelgiant į jų išsilavinimą).

2) SPECIALIOSIOS TAIKYMO SĄLYGOS

a) įvykdyti paskutiniųjų mokyklų paskelbtų titulų mokymo reikalavimus ir gauti minimalų KPSS balą iš 2018 m. viešojo personalo atrankos egzamine (KPSS) nurodytų balų rūšių, atsižvelgiant į įsigyjamus pavadinimus,

b) negali būti pašalintas iš valstybinių institucijų ir organizacijų, kuriose anksčiau dirbo, dėl drausminių ar moralinių priežasčių,

3) DOKUMENTAI, KURIŲ KANDIDATAI REIKIA PATEIKTI PARAIŠKĄ

Paraiškos metu;

Prašymo forma iš mūsų institucijos arba mūsų generalinio direktorato http://www.saski.gov.tr bus teikiama iš interneto adreso,

a) asmens tapatybės kortelės arba asmens tapatybės kortelės kopija,

b) Diplomo ar baigimo pažymėjimo originalo arba notaro patvirtinta kopija arba baigimo pažymėjimo su brūkšniniu kodu gavimas per E-vyriausybę (kopijas gali patvirtinti mūsų administracija, jei pateikiamas originalas).

c) Užsienio mokyklų absolventų lygiavertiškumo dokumento originalas arba notaro patvirtinta kopija (kopijas gali patvirtinti mūsų administracija, su sąlyga, kad originalas bus pateiktas).

d) brūkšninio kodo atspaudas, paimtas iš KPSS rezultatų dokumento „ÖSYM“ svetainės,

e) kandidatų į vyrus pareiškimas, kad jie nesusiję su karo tarnyba,

f) pareiškimas, kad jis (ji) netrukdo nuolat vykdyti savo pareigas,

g) 4 biometrinės nuotraukos (1 bus pridėta prie formos)

h) Advokatūros licencijos originalo arba notaro patvirtintos kopijos advokato personalui kopijos (kopijas gali patvirtinti mūsų administracija, jei bus pateiktas originalas).

i) peticija dėl darbuotojų, į kuriuos jis kreipėsi,

4- NAUDOJIMO VIETA, DATA, METODAS IR TRUKMĖ

Kandidatai gali laikyti egzaminą žodžiu;

a) Kandidatai kartu su paraiškos metu prašomais dokumentais Nuo 06.04.2020 17.04.2020 17.00 iki XNUMX XNUMX XNUMX penktadienis iki XNUMX (darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00) galės kreiptis.

Kandidatai privalo pateikti savo paraiškos dokumentus;

- Mūsų generalinis direktoratas elektroninėje aplinkoje http://www.saski.gov.tr interneto adresas,

- Asmeniškai arba registruotu laišku jie galės atsiųsti „Samsun“ vandens ir kanalizacijos administracijos Žmogiškųjų išteklių ir švietimo generalinį direktoratą (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun). (Mūsų generalinis direktoratas nebus atsakingas už atidėtą paštą.)

b) Paraiškos, pateiktos neturint informacijos ir dokumentų arba jei jų kvalifikacija netinkama, mūsų generalinis direktoratas nevertins.

c) Į pašto vėlavimus ir paraiškas, nepateiktas per pranešime nurodytą laikotarpį, nebus atsižvelgiama.

5- PARAIŠKŲ VERTINIMAS - PARAIŠKOS PASKELBIMAS

a) Kandidatas bus pakviestas į žodinį egzaminą, kuris bus penkis kartus didesnis už skiriamų laisvų darbo vietų skaičių, pradedant nuo kandidato, kuris pelnė aukščiausią balą, tikrindamas, ar mūsų generalinis direktoratas atitinka kandidatų TR asmens tapatybės numerį ir ÖSYM įrašus,

b) Kiti kandidatai, turintys tokį patį balą kaip paskutinis kandidatas, pakviestas laikyti egzamino, bus pakviesti į egzaminą.

c) Kandidatai, galintys laikyti egzaminą žodžiu ir KPSS balus bei egzamino vietą ir laiką 20.04.2020 m. Balandžio XNUMX d., Pirmadienis Mūsų generalinis direktoratas http://www.saski.gov.tr bus paskelbta internete.

d) Kandidatai, kurių paraiška buvo priimta ir pakviesta laikyti egzamino, kurių tapatybės duomenys, egzamino vieta ir data yra prieinami „Egzamino priėmimo dokumentai“ Jie galės naudotis interneto adresu www.saski.gov.tr.

e) Kandidatai, neturintys teisės laikyti egzamino, nebus informuojami.

6- TYRIMO VIETA, LAIKAS IR TEMOS

„Samsun“ vandens ir kanalizacijos administracijos generalinio direktorato mažoji posėdžių salė (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / SAMSUN); įdarbinimui 27/04/2020-08/05/2020 Tarp datų bus laikomas egzaminas žodžiu. Jei egzaminas žodžiu negali būti įvykdytas tą pačią dieną, jis bus tęsiamas kitą dieną.

Egzamino dalykai:

Konstitucija Turkijos

Atatiurko principai ir revoliucijos istorija

657 valstybės tarnautojų įstatymas

Pagrindiniai įstatymai, susiję su vietos administracija

Tai apima su personalo pavadinimu susijusių profesinių ir praktinių žinių ir įgūdžių matavimą.

7- Egzamino vertinimas ir egzamino rezultatų įvertinimas

Įvertinimas egzamine; Konstitucija Turkija, Atatürk principai ir istorija revoliucijos, 657 įstatymo, Vietos savivaldos 15 susijusių Pagrindinis įstatymas klausimai kiekis, o komandos pavadinimo už profesionalų ir praktinių žinių ir įvertinti galimybę pagaminti daugiau nei 40 taškų, iš viso 100 taškų. Kad egzaminas būtų sėkmingas, egzamino komisijos narių balų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 60. Pagrindinis kandidatų pasiekimų balas; Mūsų administracijos egzamino žodžiu ir KPSS balų aritmetinis vidurkis bus nustatytas ir paskelbtas mūsų administracijos interneto svetainėje.

Jei kandidatų sėkmės taškai yra vienodi, pirmenybė teikiama aukštesniam KPSS balui. Pradėjus nuo aukščiausio pasiekimų balo, bus nustatytas nuolatinių kandidatų skaičius, nuolatinių kandidatų skaičius ir pakaitinių kandidatų skaičius. Pagrindiniai ir rezerviniai kandidatų sąrašai bus paskelbti administracijos interneto adresu, o išvardytiems bus pranešta raštu.

Egzaminų taryba; turi teisę gauti kai kuriuos arba nė vieną iš skelbime apie egzaminą nurodytų dalykų, jei egzamino pabaigoje paskelbtų kadrų pasiekimų taškai yra žemi arba jų nepakanka.

Prašymų ir procedūrų metu egzaminai tų, kurie randa melagingus teiginius ar bet kokiu būdu slepia tiesą, laikomi negaliojančiais ir jų užduotys neatliekamos. Net jei nustatomi tokių atvejų paskyrimai, jų paskyrimai atšaukiami. Jie negali reikalauti jokių teisių ir bus skundžiami vyriausiajam prokurorui.

Egzamino rezultatai gali būti skundžiami raštu per septynias dienas nuo sėkmės sąrašo paskelbimo mūsų administracijos svetainėje. Apeliaciją egzaminų komisija priima per septynias dienas ir atitinkamas asmuo informuojamas raštu.

Paskelbta.

Išsami informacija apie skelbimą CLICK HERE


Geležinkelio naujienų paieška

Būkite pirmas, kuris komentuoja

Yorumlar