Kultūros ir turizmo ministerija įdarbins 12 nuolatinių darbuotojų

kultūros ir turizmo ministerija nuolat samdys darbuotojus
kultūros ir turizmo ministerija nuolat samdys darbuotojus

Vadovaujantis Kapadokijos srities direktorato personalo nuostatomis, kurios turi būti įdarbintos Kapadokijos srities prezidentūroje, esančioje Centrinės Kapadokijos srities ribose, vadovaujantis Kapadokijos srities prezidentūros Personalo nuostatais, minėto reglamento 375 straipsniu, 28 straipsniu. Pagal pirmą pastraipą 8 darbuotojų bus įdarbinti pagal (žodžiu) egzamino rezultatą, neieškant viešojo personalo egzamino balo.


TAIKYMO METODAS IR TAIKYMO LAIKAS

Paraiškos bus priimamos elektroniniu būdu nuo 30 07 2020 iki 17 08 2020. Kandidatus, norinčius laikyti egzaminą, galima rasti ministerijos tinklalapyje (http://www.ktb.gov.tr) pateiks savo paraiškas naudodamiesi pagrindiniame puslapyje esančia nuoroda „Egzaminų taikymo sistema“. Kandidatai turėtų susipažinti su tame pačiame puslapyje paskelbtu egzaminų taikymo vadovu, kad prieš imdamiesi reikiamų veiksmų išvengtų problemų.

Prašymai laikyti egzaminus bus pradėti rengti 30 m. Liepos 07 d. Per „Egzaminų paraiškų teikimo sistemą“ ir bus uždaryti 2020 m. Rugpjūčio 17 d., 08 val. Po šios datos sistema nebus atidaryta, o paraiškos, kurios nėra pagamintos elektroniniu būdu, nebus priimamos.

Kandidatai, teikiantys paraiškas elektroniniu būdu, su Kapadokijos lauko pirmininkavimo nuolatinio darbuotojų personalo paraiškos forma, pasirašyta naudojant „Egzaminų paraiškų teikimo sistemą“, ir su sistema įkeltais profesinės patirties dokumentais, atspausdinti pasirašytu ženklu, į ministerijos personalo generalinį direktoratą adresu „Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.Yil - ANKAR“. Jis turi būti pristatytas asmeniškai arba paštu iki darbo pabaigos iki 28 08 2020.

Į pašto vėlavimą nebus atsižvelgiama. Jei paraiškos forma su slaptu parašu ir su profesine patirtimi susijęs dokumentas nebus įregistruoti ministerijos bendrojoje dokumentų registravimo sistemoje iki 28 08 2020 dienos 17:30, paraiška bus laikoma nepriimta. Be to, nebus tvarkomos paraiškos, kuriose trūksta informacijos ir dokumentų.

Pareiškėjai, kurie neatitinka nė vienos iš reikalaujamų sąlygų, nebus vertinami.
Kandidatų, kurie laikys stojamąjį egzaminą, sąrašas bus paskelbtas ministerijos tinklalapyje 11 09 2020. Kandidatams, negalintiems įgyti teisės laikyti egzamino, atskiras pranešimas nebus pateiktas.

Kandidatai per penkias darbo dienas (iki 18 09 2020) galės kreiptis į stojančiųjų egzaminą laikančių asmenų sąrašą ministerijos tinklalapyje, raštu, į Generalinį personalo direktoratą.

Išsami informacija apie skelbimą CLICK HERESohbetas

Būkite pirmas, kuris komentuoja

Yorumlar