Iždo ir finansų ministerija įdarbins 50 apskaitos auditorių padėjėjų

Iždo ir finansų ministerija
Iždo ir finansų ministerija

Į laisvas 50 (penkiasdešimties) apskaitos auditoriaus padėjėjo pareigų Iždo ir finansų ministerijos provincijos organizacijoje bus laikomas stojamasis egzaminas.

Išsami informacija apie skelbimą CLICK HERE

Egzamino data ir vieta

Stojamojo egzamino dalis raštu vyks 18-02-2023 10:00 Ankaroje.

Kandidatai, turintys teisę laikyti stojamąjį egzaminą ir egzaminų stojamosios vietos bus paskelbti Valstybės sąskaitų generalinio direktorato (toliau – Generalinis direktoratas) interneto adresu (muhasebat.hmb.gov.tr) bent 15 val. dienų iki egzamino datos. Kandidatai savo egzamino informaciją matys „Career Gate“ platformoje. Kandidatai atskirai neinformuojami.

Tiems, kurie sėkmingai išlaiko egzaminą raštu, egzamino žodžiu data ir vieta bus paskelbta mūsų ministerijos (hmb.gov.tr) ir generalinio direktorato interneto svetainėse.

STOJIMO EGZAMINAS IR PARAIŠKIMO REIKALAVIMAI

Buhalterinės apskaitos auditoriaus padėjėjo stojamasis egzaminas bus laikomas dviem etapais – raštu ir žodžiu.

Tie, kurie neišlaiko egzamino raštu, negali laikyti egzamino žodžiu.

Stojamojo egzamino reikalavimai

Kandidatai, kurie pretenduoja laikyti apskaitos auditoriaus padėjėjo stojamąjį egzaminą, turi atitikti šias bendrąsias ir specialiąsias sąlygas iki galutinio termino 30-12-2022:

a) laikytis valstybės tarnautojų įstatymo Nr. 657 48 nustatytų bendrųjų sąlygų;

b) turėti ne mažesnį kaip ketverių metų bakalauro studijų ekonomikos ir administravimo mokslų, politikos mokslų, ekonomikos, verslo administravimo fakultetą arba vieną iš ketverių metų fakultetų, kurių atitiktį pripažįsta kompetentingos institucijos;

c) Turėti ne mažiau kaip 2021 (septyniasdešimt penkis) balus iš KPSSP2022 arba KPSSP47 balų tipo Viešojo personalo atrankos egzamine (KPSS), kurį 48 arba 75 m. vykdo Matavimo, atrankos ir įdarbinimo centro prezidentūra (ÖSYM) (kandidatai gali teikti paraiškas tik per vieną iš nurodytų balų. Jiems bus naudinga naudoti aukščiausią turimą balų tipą

ç) Neturėti trisdešimt penkerių (35) metų nuo tų metų, kuriais laikomas stojamasis egzaminas raštu, sausio pirmos dienos (gali teikti paraiškas gimusieji 01-01-1988 arba vėliau) ,

d) būti stojamajame egzamine dalyvavęs ne daugiau kaip du kartus anksčiau,

e) Pateikti prašymą per nustatytą terminą.

EGZAMINO SKELBIMAS IR PARAIŠKA

a) Kandidatai savo paraiškas gali pateikti nuo 19-12-2022 (09:00) iki 30-12-2022 (23:59) per el. vyriausybės iždo ir finansų ministeriją / „Career Gate Public Recruitment“ arba „Career Gate“ (isealimkariyerkapisi.cbiko). .gov). .tr) elektroninėje aplinkoje. Paraiškos, pateiktos ne per karjeros portalą (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr), nebus svarstomos, o asmeniškai, kroviniu ar paštu pateiktos paraiškos nebus priimamos. Paraiškos neturėtų būti paliktos paskutinei dienai dėl trikdžių, kurie gali atsirasti arba gali atsirasti elektroninėje aplinkoje.

b) Kandidatų, kurie kreipsis į stojamąjį egzaminą, baigimo informacija iš Aukštosios mokyklos gaunama automatiškai per el. Kandidatai, turintys klaidų/neišsamią informaciją arba kurių baigimo informacija neateina, paraiškos formoje turi pažymėti atitinkamą langelį ir atnaujintą informaciją įvesti rankiniu būdu, o diplomą ar baigimo dokumentus į sistemą įkelti .pdf arba .jpeg formatu.

c) Kandidatai, baigę švietimo įstaigas Turkijoje ar užsienyje ir turintys lygiavertiškumo pažymėjimą dėl skelbime prašomo išsilavinimo statuso, lygiavertiškumo pažymėjimą į sistemą turi įkelti .pdf arba .jpeg formatu, o ne diplomu ar baigimo pažymėjimu.
d) Informacija apie kandidatus į karinę tarnybą vyrai automatiškai gaunama iš Krašto apsaugos ministerijos. Kandidatai, kurių karinėje informacijoje yra klaidų, turėtų kreiptis atnaujinę informaciją iš bet kurio karo tarnybos skyriaus.

d) Bet kuri paraiška, kurioje nerodoma „Jūsų operacija sėkmingai atlikta“, nebus svarstoma. Todėl kandidatai turėtų patikrinti, ar paraiškų teikimo procesas baigtas.

e) paraiškos pateikimo metu per paraiškos pateikimo datas; Ekrano „Jūsų programos“ stulpelyje „Paraiškos būsena“ procese „Paraiška dar nebaigta“ esančias programas galima atnaujinti paspaudus mygtuką „Atnaujinti“.

f) kandidatai, kurie užpildė savo paraišką per paraiškos pateikimo terminą, bet nori dar kartą atnaujinti savo paraišką; Savo paraišką jis galės atšaukti procese „Paraiška gauta“, esančiame ekrano „Jūsų paraiškos“ stulpelyje „Paraiškos būsena“, pirmiausia stulpelyje „Apdoroti“ spustelėjęs mygtuką „Atšaukti“ ir spustelėjęs mygtuką „Atšaukti mano paraišką“. Kai pasibaigus atšaukimo procesui stulpelyje „Paraiškos būsena“ bus rodoma frazė „Paraiška atšaukta“, bus galima pakartotinai pateikti paraišką paspaudus mygtuką „Nauja paraiška“ viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

g) Kandidatas yra atsakingas už tai, kad paraiškų teikimo procesas būtų be klaidų, išsamus ir atitiktų skelbime nurodytus klausimus, o prašomų dokumentų įkėlimas į sistemą paraiškos pateikimo etape. Šių klausimų nesilaikantis kandidatas negalės pretenduoti į jokias teises.

ğ) Pasibaigus paraiškoms, kandidato paraiškos informacija negali būti keičiama dėl jokių priežasčių.

h) Ministerija gali pareikalauti iš kandidatų į sistemą įkeltų dokumentų originalų kiekviename prašymo ar egzamino etape.

Panašūs skelbimai

Būkite pirmas, kuris komentuoja

Yorumlar