32 Isparta

„Lavina“ pratybos Davrazo slidinėjimo centre

Koordinuojant Isparta valdžią, Isparta savivaldybės gaisro gesinimo būriai, Provincijos sveikatos direktorato nacionalinės medicinos gelbėjimo komandos (UMKE), provincijų katastrofų ir avarinių situacijų direkcijos komandos (AFAD), provincijų žandarmerijos vadavietės paieškos ir gelbėjimo komandos (JAK) ir [Daugiau ...]