Paskelbtas Sveikatos apsaugos ministerijos paskyrimo kalendorius: kada bus renkamas Sveikatos apsaugos ministerijos pirmasis paskyrimas?

Sveikatos apsaugos ministerijos paskyrimo kalendorius buvo paskelbtas, kada pirmą kartą bus renkamas sveikatos apsaugos ministerijos paskyrimas
Sveikatos apsaugos ministerijos paskyrimo kalendorius buvo paskelbtas, kada pirmą kartą bus renkamas sveikatos apsaugos ministerijos paskyrimas

Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos filialų bei kitų viešųjų įstaigų ir organizacijų poreikiams tenkinti pagal pagrindinį Sveikatos paslaugų įstatymo straipsnį ir Reglamentą dėl tam tikrų sveikatos priežiūros darbuotojų, skiriamų į viešąsias įstaigas, skyrimo tvarkos ir principų. Pirmą kartą Loto, ekspertų ir gydytojų specialistų, gydytojo, odontologo, odontologo ir vaistininko personalo organizacijas arba perkėlimo į darbą ir sandorius atliks loterija kompiuterinėje aplinkoje, kurią atliks notaras. paskelbtas kalendorius.

Išsami informacija apie skelbimą CLICK HERE

BENDRI PRINCIPAI

1) Paraiškos bus teikiamos per burtų traukimo kalendoriuje nurodytą laikotarpį, prisijungus prie el. Valdžios vartų tapatybės tikrinimo sistemos per Personalo informacinę sistemą (PBS), esančią Sveikatos administravimo ministerijos paslaugų generalinio direktorato svetainėje (yhgm). .saglik.gov.tr/).

2) burtų traukimo vieta ir laikas bus paskelbti interneto adresu (yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandidatai, kurie kreipsis, užpildys paraiškos formą elektroniniu būdu PBS, išsaugos ir užbaigs savo pageidavimus tarp loterijos kalendoriuje nurodytų datų. Po užbaigimo proceso informacija apie programą ir nuostatos nebus pakeistos. Į nebaigtas paraiškas nebus atsižvelgta.

4) Pabaigta paraiškos forma nebus siunčiama atskirai kaip fiziniai dokumentai.

5) Turkijos kilmės užsieniečiai, kuriems taikomas įstatymas Nr. 2527, privalo registruoti turkų kilmės dokumentą, gautą iš oficialių institucijų, elektroninėje aplinkoje per taikymo sistemą.

6) Pareiškėjai pagal paskelbtą kalendorių galės pasirinkti ne daugiau kaip dešimt (10) pasirinkimų, atsižvelgdami į laisvas vietas, kurios bus atidarytos per PBS. Kandidatai, pareiškę, kad nori būti paskelbti burtų keliu, bus įtraukiami į laisvas laisvas vietas bendros burtų keliu, jei jie negali būti įtraukti į savo pageidavimus.

7) Tie, kurie nori kreiptis dėl burtų traukimo ir atšaukti savo paraišką, gali atšaukti paraišką loterijai elektroniniu būdu per PBS iki 15 m. Rugsėjo 2021 d., Trečiadienio - 27 m. Rugsėjo 2021 d., Pirmadienio, 18:00 val. Tie, kurie atšaukė piešimo paraišką, negali dar kartą kreiptis dėl šio piešinio.

8) Paraiškos, kurios nėra laikomos tinkamomis dėl tyrimo, bus paskelbtos PBS kaip pranešimo pakaitalas kartu su atmetimo priežastimis, o prieštaravimai bus gauti elektroniniu būdu, o rezultatai bus paskelbti PBS.

9) Pertvarkant tuos, kurie pasitraukė ir laikomi pasitraukusiais iš valstybės tarnybos, atsižvelgiama į Valstybės tarnautojų įstatymo Nr. 657 97 straipsnyje nurodytus laikotarpius. Tačiau šioje situacijoje esančių asmenų paraiškos bus priimamos nuo burtų traukimo termino pabaigos, likus mėnesiui iki neįgalumo pabaigos.

10) Pranešime apie kandidatus, kurie buvo užimti Sveikatos apsaugos ministerijos ir su ja susijusių įstaigų pareigose, skiriant paskyrimą, bus remiamasi kandidato paraiškoje nurodytu adresu.

11) Tie, kurie dėl burtų traukimo patenka į bet kurį kadrą ar padėtį, po loterijos rezultatų paskelbimo vienerius metus nebegalės kreiptis į loteriją.

12) Kandidatų, neatitinkančių skelbimo tekste nurodytų sąlygų, paraiškos nebus priimamos. Tie, kurių paraiškos buvo priimtos netyčia ir pateiktos burtų keliu, nebus paskirtos ir bus atšauktos, net jei jie buvo paskirti.

13) Kandidatų, kuriems trūksta dokumentų arba kurie pateikia neteisingas paraiškas, paraiškos bus laikomos negaliojančiomis.

14) Po burtų traukimo bus atliktas archyvinis tyrimas dėl kandidatų, kurie yra paskirti į Sveikatos apsaugos ministerijos ir susijusių organizacijų pareigas, ir jie bus paskirti pasibaigus archyvo tyrimui. Tie, kurių archyvo tyrimas yra neigiamas, nebus priskirti, ir net jei jie buvo padaryti, jie bus atšaukti.

KANDIDATAI IR REIKALAVIMAI, GALIAMI TAIKYTI DAUGŲ

1) Kandidatai turi atitikti bendrąsias sąlygas, nurodytas Valstybės tarnautojų įstatymo Nr. 657 48 straipsnyje.

2) vaistininkams, odontologams ir odontologams specialistams, dirbantiems ministerijoje ir jos filialuose bei viešosiose įstaigose ir organizacijose, kurių statusas yra kitoks nei valstybės tarnautojų, kuriems taikomas Įstatymo Nr. 657 4/A straipsnis,

3) Valstybės tarnybos pareiga pagal įstatymą Nr. 3359 tiems, kurie nori būti paskirti pirmą kartą arba būti paskirti iš naujo.
gydytojai ir gydytojai specialistai, kurie nėra prieinami,

4) gydytojai ir gydytojai specialistai, dirbantys valstybinėse įstaigose ir organizacijose, išskyrus statusą valstybės tarnautojams, kuriems taikomas įstatymas Nr.

5) specialistas (TUTG) ir odontologai specialistai, kurie baigė studijas iki piešimo termino pabaigos ir kurių diplomų specializacijos registracijas atliko Sveikatos paslaugų generalinis direktoratas ne vėliau kaip 14 m. Rugsėjo 2021 d., Antradienį,

6) odontologai ir vaistininkai, baigę mokslus iki loterijos paraiškų pateikimo termino pabaigos (Turkijos sveikatos apsaugos ministerijos diplomų registracija ir el. Valdžios portalas) http://www.turkiye.gov.tr Odontologai ir vaistininkai, neturintys įrašo apie savo baigimą, pavadinimą, taikomą Sveikatos apsaugos ministerijos gydytojų duomenų banke, pasiekiamas per; Laikinasis baigimo pažymėjimas arba diplomo kopija, rodanti, kad jie baigė studijas, turi būti registruojami elektroniniu būdu per paraiškų teikimo sistemą, o tie, kurie turi užsienio diplomus, savo lygiavertiškumo dokumentus turi užregistruoti sistemoje elektroninėje aplinkoje.)

7) Pagal Įstatymo Nr. 5335 30 straipsnį ir Įstatymo Nr. 5947 18 straipsnį pensininkai gydytojai ir gydytojai specialistai gali kreiptis, pasirinkdami mūsų ministerijos ir susijusių institucijų pareigas. (Pagal tą patį įstatymą pensininkai gydytojai ir gydytojai specialistai nebus skiriami, net jei jie bus apgyvendinti kitose įstaigose nei mūsų ministerijos sveikatos priežiūros įstaigos.)

Armin

sohbet

    Būkite pirmas, kuris komentuoja

    Yorumlar