Taupomųjų indėlių draudimo fondas įdarbina 7 ekspertų padėjėjus

taupomųjų indėlių draudimo fondas
taupomųjų indėlių draudimo fondas

Nuo 9 laipsnio būti įdarbintam Centrinėje taupomųjų indėlių draudimo fondo organizacijoje Stambule; Stojantys egzaminai raštu ir žodžiu bus laikomi 7 (septynių) fondo ekspertų padėjėjų personalui. Paraiškų pateikimo terminas yra 19 m. Lapkričio 2021 d

Išsami informacija apie skelbimą CLICK HERE

FONDO EKSPERTŲ PAGALBOS ĮĖJIMO egzamino pranešimas

Nuo 9 laipsnio būti įdarbintam Centrinėje taupomųjų indėlių draudimo fondo organizacijoje Stambule; Stojantys egzaminai raštu ir žodžiu bus laikomi 7 (septynių) fondo ekspertų padėjėjų personalui.

  Dalyvavimo sąlygos

Fondo padėjėjo specialisto (informatikos) egzaminas:

Specialios sąlygos 

- Kompiuterių inžinerija, programinės įrangos inžinerija, kompiuterių ir programinės įrangos inžinerija, elektronikos inžinerija, elektros ir elektronikos inžinerija, elektronikos ir komunikacijų inžinerija, kompiuterių sistemos ir technologijos, kompiuterių sistemos ir tinklai, pramonės inžinerija, statistika Baigęs matematikos, ekonometrijos ar užsienio mokyklos, kurių lygiavertiškumą patvirtino Aukštojo mokslo taryba,

-gavęs ne mažiau kaip 2020 (septyniasdešimt penkis) balus iš bet kurio KPSSP2021 ir KPSSP1 balų tipų per viešojo personalo atrankos egzaminą (KPSS), kurį ÖSYM surengė 2 ir 75 m.,

-turėti ne mažiau kaip 2020 (penkiasdešimt) taškų viena iš anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų iš užsienio kalbos mokėjimo egzamino (YDS) arba elektroninio užsienio kalbos egzamino (e-YDS), kurį ÖSYM išlaikė 2021 ir 50 m.,

-minėtiems KPSS balų tipams; Jei pretendentų į Fondo padėjėjo specialisto (informatikos) egzaminą skaičius yra didesnis nei 140 (šimtas keturiasdešimt) žmonių, pirmieji 140 (šimtas keturiasdešimt) kandidatų bus laikomi egzaminu raštu, pradedant kandidatu su aukščiausią balą. Jei paskutinėje vietoje esančių kandidatų skaičius yra didesnis nei vienas dėl to, kad kandidatai gavo vienodus balus, visi šie kandidatai bus pakviesti į egzaminą.

Bendrosios sąlygos 

- nuo 35 metų amžiaus, kai egzaminas laikomas sausio pirmą dieną (egzaminą galės laikyti gimę 01 m. Sausio 1986 d. Ir vėliau),

- atitikti bendrąsias sąlygas, nurodytas Valstybės tarnautojų įstatymo Nr. 657 48 straipsnyje

- kad nebūtų atimtos viešosios teisės,

- nesirgti psichine liga, kuri gali trukdyti jam nuolat vykdyti savo pareigas,

- nebūti bankrutavusiam, neskelbti bankroto, nebūti patvirtintam restruktūrizavimui kompromiso būdu arba sustabdyti bankroto procedūrą pagal 2004 m. Vykdymo ir bankroto įstatymo nuostatas,

- neturėti kvalifikuotų akcijų ar nevaldyti bankų, kuriuose taikomas Įstatymo Nr. 5411 71 straipsnis, arba bankuose, kurie buvo pervesti į Fondą iki to paties įstatymo vykdymo,

- Bankininkams, kuriems taikomas likvidavimas, ir finansų įstaigoms, kurios likviduojamos, išskyrus savanoriškus likvidavimo, plėtros ir investicijų bankus, kurių veiklos licencijos buvo panaikintos, jų partnerių partnerystės teisės, išskyrus dividendus, ir jų valdymas bei kontrolė perduota Fondui arba buvo panaikintos licencijos ir leidimai bankininkystei ir indėlių bei dalyvavimo lėšų priėmimui. Neturėti kvalifikuotų akcijų ar nevaldyti jų prieš pervedant į Fondą arba panaikinti jų leidimai ir leidimai bankininkystei ir indėlių bei dalyvavimo lėšų priėmimui,

- net jei pasibaigė Turkijos baudžiamojo kodekso 53 straipsnyje nurodyti laikotarpiai; nusikaltimai valstybės saugumui, net jei jiems buvo atleistas ar įkalintas metams ar daugiau už tyčinį nusikaltimą, nusikaltimai konstitucinei tvarkai ir šios tvarkos veikimui, grobstymas, grobstymas, kyšininkavimas, vagystė, sukčiavimas, klastojimas, pasitikėjimas, apgaulingas Neteisti už bankrotą, klastojimąsi, sukčiavimą dėl veiklos, turto plovimą, atsiradusį dėl nusikaltimų ar kontrabandos,

- Net jei jiems buvo suteikta malonė, išskyrus neatsargius nusikaltimus, jie nebuvo nuteisti griežta laisvės atėmimo bausme arba daugiau nei penkerių metų laisvės atėmimo bausme pagal panaikintą Turkijos baudžiamąjį kodeksą Nr. 765 ir kitus įstatymus arba laisvės atėmimą daugiau nei trejus metus. pagal Turkijos baudžiamąjį kodeksą Nr. 5237 ir kitus įstatymus arba jei jie prieštarauja šiuo įstatymu panaikinto Bankų įstatymo Nr. 3182, Kapitalo rinkų įstatymo Nr. 4389 ir skolinimo teisės aktų nuostatoms, arba pagal panaikintą Turkijos baudžiamąjį kodeksą Nr. 2499, Turkijos baudžiamąjį kodeksą Nr. 765 ar kitus įstatymus. gėdingi nusikaltimai, tokie kaip grobstymas, grobstymas, kyšininkavimas, vagystė, sukčiavimas, klastojimas, piktnaudžiavimas tikėjimu, apgaulingas bankrotas ir nusikaltimai kontrabandai. išnaudojimo ir vartojimo kontrabanda, oficialių konkursų ir pirkimų klastojimas, pinigų plovimas arba prieš valstybės asmenybę, atskleidžianti valstybės paslaptis nusikaltimais Nusikaltimai valstybės suverenitetui ir jos organų orumui, nusikaltimai valstybės saugumui, nusikaltimai prieš konstitucinę santvarką ir jos veikimą, nusikaltimai nacionalinei gynybai, nusikaltimai valstybės paslaptims ir šnipinėjimas, nusikaltimai santykiams su užsienio valstybėmis, nusikaltimai mokesčių vengimui ar dalyvavimas šiuose nusikaltimuose negali būti nuteisti,

- nebūti iš tų, kuriems draudžiama dirbti įstatymo Nr. 5411 26 straipsnyje,

- neturėdamas santykių su kariuomene, nebūdamas karinio amžiaus arba atlikęs ar atidėjęs aktyvią karo tarnybą, jei jam sukako karo tarnybos amžius, arba yra perkeltas į atsargos klasę,

Paraiška egzaminui

Nuo 01 m. Lapkričio 2021 d. Iki vėliausiai 19 m. Lapkričio 2021 d. Darbo dienos pabaigos; Mūsų įstaigos oficiali svetainė http://www.tmsf.org.tr(http://www.tmsf.org.tr) užpildžius „Užduoties prašymo formą“, kurią galima pasiekti internetu, užpildžius formą, ji bus išspausdinta sistemoje kartu su diplomo ar laikino baigimo pažymėjimo kopija, ranka arba paštu iki 19.11.2021 d. 17 m. 00:143 val. Büyükdere Caddesi No: 34394 Esentepe/Şişli İSTANBUL (19) adresas. Paraiškos, įvestos į SDIF įrašus po 2021 m. Lapkričio 17 d. 00 val., Įskaitant pašto vėlavimą, nebus svarstomos.

Geležinkelių pramonės paroda Armin sohbet

Būkite pirmas, kuris komentuoja

Yorumlar